най-добрата музика

Пролет!

Пролет дойде, нова радост!
И полето
и гората
        размирисаха на младост!
       Топло слънце милно грее,
                 южен вятър,
                 като майка,
                         ту ни гали, ту люлее.
                         Наизскачаха цветята
                                    като деца

                                     на огнище
                                                и накичиха земята.
                                                Минзухари, теменуги,Игличинки и лалета,
                                                         и незнайни много други,
                                                         щедро пръскат аромати.
                                                                    Всички тука
                                                                    с тях да бъдат
                                                                                здрави, весели, благати!
                                                                                Пролет дойде пълна с благост!
                                                                                         И полето
                                                                                         и гората
                                                                                                  замирисаха на младост.